Priser

De priser som visas för hyrning av fordon omfattar:

 • Försäkring mot kollisioner (CDW)
 • Försäkring for avskaffande av franchise
 • Försäkring mot tredje part
 • Försäkring mot stöld
 • Skatt med den lagstadgade räntesats som gäller
 • Flygplats skatt
 • Fria mil
 • Försäkring Super CDW – avskaffa alla sort av franchise
 • Försäkring TWL (däck, fönster och lås)
 • Bilstol till spädbarn (-18Kg), vid förfrågning
 • Bilstol till spädbarn (+18Kg), vid förfrågning
 • Andra förare
 • Försäkring till Spanien

 

De priser som visas för hyrning av fordon omfattar inte:

 • Borttappade nycklar av kunden (Ungefärliga kostnaden av 250 euros)
 • Försäkring om personliga saker som lämnades kvar i bilen när den har stulits, är helt kundens ansvar
 • Alla försäkringar om kunden är påverkad av alkohol eller droger, enligt portugisisk lag.