Priser

Priser som visas för biluthyrning inkluderar:

 • Kollision Försäkring (CDW)
 • Avdragsgilla avskaffandet försäkring
 • Försäkring mot tredje part
 • Stöld försäkring
 • I.V.A. enligt gällande juridisk
 • Obegränsad körsträcka
 • Super CDW Försäkring - eliminerar alla typer av självrisk
 • TWL försäkring (däck, fönster och lås)
 • Barnstol (-18Kg) på begäran
 • Babysäte (+18Kg) på begäran
 • Ytterligare drivrutin
 • Försäkring för Spanien


Priser som visas för biluthyrning inkluderar inte:

 • Nycklar förlorade av kunden (kostnad på 250 euro)
 • Försäkring om personliga tillhörigheter kvar inne i fordonet i händelse av rån av samma, är helt ansvar för kunden
 • Varje försäkring, om kunden är under inverkan av alkohol eller narkotika, enligt portugisisk lag
 • Bränsle fusk (kostnad 250 euro)